Kam utekajú ...

 
       Filozofia, ktorou žijem, je tvorba. Je ako obraz visiaci na stene, ako filmové plátno, na ktorom sa premieta, lebo aj ona sa premieta v mojich myšlienkach. Lenže niektoré myšlienky sa v mojej hlave neudržia a utečú. Občas sa mi podarí ich dobehnúť a stiahnuť ich do slov, ktoré potom zapisujem a zverejňujem nižšie, pod názvom
¿ utečené - dolapené ¿

 

    

utečené - dolapené

A          
Aj tá najnezištnejšia pomoc je zištná. Lebo aj dobrý pocit je zisk.

Ak ťa niekto nazve egoistom, len preto, že si presadzuješ svoju vôľu, premýšľaj. Premýšľaj, či svojím „egoizmom“ berieš alebo vnucuješ niekomu svoju vôľu aj ty..

Ak som so sebou v súlade, ak sa poznám, ak počujem jasne svoj vnútorný hlas, ak viem odčítavať signály môjho tela, tak potom neexistuje žiadna iná sila, ktorá by ma presvedčila o tom, čo je pre mňa dobré, a čo zlé.

B
Bojím sa viac ľahostajnosti ako nezamestnanosti. Bojím sa zlých rečí, odpudivých myšlienok, televíznych správ a filmov plných krvi a násilia.

Bojím sa prejsť okolo bezdomovca bez toho aby som mu venovala aspoň úsmev a myšlienkovú nádej, že raz bude lepšie.

C
Človek, ktorý po rozvode osočuje svojho bývalého partnera, ktorého si v minulosti sám vybral, je ako človek, ktorý vo voľbách dá hlas ľuďom, na ktorých neskôr nadáva

D
Dobre sa chce mať každý. Bohatstvo je pre všetkých ale nie pre každého. Preto sa veľa ľudí zdráha vynaložiť aj malú námahu na získanie bohatstva. Z toho vyplýva, že bohatý môže byť len niekto. A predsa, dobre sa chce mať každý

Dostali sme do batohu slobodnú vôľu. Každý z nás ňou môže disponovať tak ako najlepšie vie. A predsa je mnoho takých, ktorí radšej prijmú vôľu cudziu, ako svoju. Prečo je to tak...
A tak sa z jedinca so svojou vôľou, stáva jedinec s cudzou vôľou, alebo najlepšie bez vôle, s výraznou schopnosťou natiahnuť na seba akúkoľvek zásteru.

Doprajem každému žiť tak, ako si to sám zvolil... princíp je jednoduchý... lebo keď vypijem veľa vody, tak mám v bruchu veľa vody, začo nemôžem viniť nikoho iného

Dovtedy, kým sa naučíme chodiť, musíme sa zmieriť s tým, že nás nosia.  Odvtedy ako urobíme prvý krok, a zacítime pod nohami istotu pevnej zeme, snažíme sa kráčať svojou cestou, snažíme sa utiecť

K
Keď šťastie nepadá z neba, tak kde sa berie

Kým žijem, mám šancu vytvoriť si svet podľa svojich predstáv. Preto ak sa nepribližuje on ku mne, idem ja k nemu

Každé stretnutie s človekom je pre mňa veľkým prekvapením

L
Láska so srdcom nemá nič spoločné. Láska je veľký iluzionista. Vytvorí ilúziu, ktorej uveríme.  Pod jej vplyvom si vytvárame svoj vlastný obraz o človeku, ktorého v skutočnosti vôbec nepoznáme. Kým si ten obraz dokážeme udržať v oku lahodiacej podobe, dovtedy je všetko v poriadku. Akonáhle sa obraz, v našej mysli, začne meniť, mení sa i ilúzia lásky. A znova túžime a pokúšame sa hľadať obraz, ktorý sa nám páči...

M
Miera čestnosti človeka je priamoúmerná jeho strachu ... z posudzovania,  z následkov jeho inakosti, z vybočenia z radu nečestných

Mnohým sa to nepáči, niektorí sa čudujú. Rada robím to, čo chcem. Možno preto sa mi dosť ťažko vysvetľuje fakt, že keď pracujem, tak je to tiež preto, lebo chcem.

Naučila som sa používať radosť z bežných každodenných maličkostí, ktorými môže byť aj taká činnosť ako sedieť pri vode, písať verše, maľovať obrázky, kráčať lesom, športovať, spievať, či tancovať, stretávať a rozprávať sa s ľuďmi a spoločne vytvárať niečo pre potešenie.Hlásim sa k skupine, ktorá uznáva a preferuje netradičné postupy a originalitu v jednotlivých oblastiach života - za predpokladu zachovania morálno-etických princípov, ktoré predstavujú určité zásady, pravidlá a odporučenia, ktoré je múdre dodržiavať vo vzťahu k ľuďom a k sebe samým - s cieľom pomáhať iným.

Vítam každého, kto sa prihlási. Vítam každého, kto aj "malými rukami" prispeje k "veľkému dielu" niečím typicky atypickým
ôj život je ako autobus.  Všelijakí ľudia do neho nastupujú, aby sa so mnou odviezli tam, kam potrebujú. Potom vystúpia a stratia sa v neznáme... A ja sa teším, že sme chvíľu spoločne posedeli, že tu boli, že sme boli ...

N
Niektoré veci, niekedy, vychádzajú úplne inak ako slnko alebo noviny

Naučiť sa byť kamarát sám so sebou je ťažká úloha, ktorá sa dá zvládnuť asi až vtedy,  keď sa sami dokážeme prijať taký aký sme... lebo dokonalosť je veľmi namáhavá

Nehanbím sa pracovať, hanbím sa žobrať

Na ľuďoch sa mi páči ich nedokonalosť, rozmanitosť ich postojov, názorov, vyjadrení.  Do politiky nos nestrkám. Venujem sa ľuďom, ktorí o to stoja. Riadim sa vierou, a predsa som nábožensky imúnna

O
Otázka na dnes: Môžem sa hnevať na svet, keď si, dobrovoľne, nechám ovplyvňovať svoj život mienkou iných ľudí ?

Odkedy si uvedomujem, že pre život potrebujem len to, čo mám, prestala ma baviť honba za peniazmi a pokúšam sa nájsť ľudí a spôsob, ako pomáhať iným, čo ma teší oveľa viac

P
Pravda je ako korková zátka.  Akokoľvek hlboko ju, do tekutiny, ponoríme, vždy vypláva na povrch

Porovnávať sa s niekým, nás môže posunúť vpred,  ak chceme byť ako niekto "lepší", ale... tiež nás môže zabrzdiť,
ak si myslíme, že na to, byť lepší, nemáme

Pomoc znamená vypočuť si, a ak je to možné, tak aj vyhovieť želaniu toho druhého, ale nie napĺňanie svojich vlastných predstáv.

Pomáhať, či radiť môžeme len tomu, kto o pomoc alebo radu, požiada  a dokáže ju aj prijať. Pomoc  je účinná vtedy, ak dávame presne toľko, koľko sa od nás pýta.

R
Rada v mojom živote privítam kreatívnych ľudí, ktorí sú ochotní, schopní, aktívne sa podieľať na rozdávaní radosti iným

S
Stará múdrosť vraví: „čo sa telu žiada, treba telu dať.“  Deti to vedia najlepšie, len škoda, že im nechceme porozumieť. Tlačíme do nich naše „múdrosti“ lebo si myslíme,  že pre ne konáme to najlepšie.

Som za originalitu, nevšednosť, pohodovosť, vtipnosť.

Šťastie prichádza zvyčajne potichu a celkom nečakane.

V
Všetko to, čo chcem, funguje tak, ako to chcem. Preto som šťastná. A to aj vtedy, ak si to chcenie naplánujem menej dôsledne

Všetci sme múdri, len kým sa nás to netýka.

Vždy tvrdím, že rovnováha je to, čo musí byť. Vždy a všade. "I prevážilo sa šťastie moje na jednu stranu a po tej šikmine sa pekne skĺzlo dole do neznáma".

Všetko, čo robím, robím preto lebo to robiť chcem. Nepodarilo sa mi ešte uhnúť sa môjmu chceniu (vlastnej zodpovednosti) len preto, lebo niekto iný to chcel nejako inak. Možno aj preto dokážem prežívať radosť, lásku aj smútok naplno.

Z
Za vysoký stupeň egoizmu považujem to, ak človek robí niečo pre druhého človeka, len alebo najmä preto, aby ho potom niekto iný ocenil, či pochválil