Skôr ako si kúpime vajcia...
Spôsob chovu nosníc by mal byť slovne vyznačený na obale vajec. Okrem toho každé vajce musí byť označené rozlišovacím kódom, z ktorého prvé číslo na kóde prezrádza v akom systéme chovu bolo vajce vyprodukované:
 0 – Ekologický chov (Bio)
 1 – Voľný chov
 2 – Podstielkový chov
 3 – Klietkový chov

Príklad rozlišovacieho kódu:
2SKVK37. Číslica 2 na začiatku kódu udáva, že vajce je z podstielkového chovu. Ďalšie údaje v kóde presnejšie lokalizujú chovnú stanicu: SK znamená, že chov sa nachádza na území Slovenska, VK znamená Veľký Krtíš, 37 udáva presné číslo chovu vo Vekom Krtíši.
  • V klietkovom chove sú nosnice natlačené v preplnených klietkach s životným priestorom menším ako hárok papiera A4 pre nosnicu. Klietky sú uložené v dlhých radoch a v minimálne troch poschodiach nad sebou - batériách. Sliepky sú v halách držané jeden rok na umelých medikovaných kŕmnych zmesiach bez toho, aby čo len na chvíľu zhliadli prirodzené svetlo alebo zelenú trávu. Po roku znášania vajec sú sliepky vyskladnené a usmrtené!
  • Podstielkový chov predstavuje na pomyselnom rebríčku uspokojovania potrieb sliepok prvý stupeň nad klietkovým chovom. Nosnice sú tu chované vo veľkých halách na podstielke. Už samotná neprítomnosť klietok predstavuje pre ne obrovskú úľavu. Vďaka tomu môžu realizovať potrebu pohybu, majú tu bidielka, priestory pre prašný kúpeľ a hniezda.
  • Ďalším typom chovu je voľný chov, alebo chov s voľným výbehom. Chovné priestory sú tu podobné tým z podstielkových chovov, no nosnice majú navyše možnosť výbehu vo vonkajších priestoroch, na tráve a čerstvom vzduchu.
  • Štvrtým typom chovu je ekologický chov, niekedy označovaný ako Eko, Bio, či Organický. Chovatelia pri týchto chovoch musia splniť veľmi prísne podmienky aby vôbec dostali certifikát oprávňujúci predávať ich produkty pod jedným z týchto označení (u nás sa oficiálne používa označenie Bio). V tomto type chovu je všetko prispôsobené tak, aby sa podmienky chovu čo najviac priblížili prirodzeným potrebám nosníc.