Láska so srdcom nemá nič spoločné.
Láska je veľký iluzionista. Vytvorí  ilúziu, ktorej uveríme.
Pod jej vplyvom si vytvárame svoj vlastný obraz o človeku, ktorého však 
v skutočnosti vôbec nepoznáme.
Kým si ten obraz dokážeme udržať v oku lahodiacej podobe, dovtedy je všetko v poriadku.
Akonáhle sa obraz, v našej mysli, začne meniť, mení sa i ilúzia lásky.
A znova túžime a pokúšame sa hľadať obraz, ktorý sa nám páči...