Pátram po koreňoch

Hľadám korene.
Pátram po rodine, ktorú som poznala aj nepoznala.
Verím, že sa tu, v tomto množstve ľudí, nájde niekto, kto má v starom albume uložené kópie fotografií,
alebo pozná, vie, počul... o ľuďoch, ktorých hľadám.
Mnohí z nich už nežijú, ale... boli medzi nami a niečo tu zanechali.
Verím, že krv, ktorá v našich žilách koluje, nás privedie k našim koreňom
Prikladám zopár fotografií zo starého rodinného albumu