Každý človek je natoľko aktívny,
nakoľko mu to dovolí jeho
životná energia