Jedna otázka, dve odpovede

Raz si jeden človek pred akýmsi mestom na Strednom Východe sadol na kraj oázy.
Pristúpil k nemu jeden mladík a povedal: "Nie som z tohto mesta. Akí ľudia tu bývajú?
Starec mu odpovedal otázkou:" akí boli ľudia v meste z ktorého pochádzaš?
"Egoistickí a zlí. Práve preto som stadiaľ odišiel."
"Takí isti obyvatelia sú aj tu" odpovedal starec.
Krátko na to sa pristavil pri ňom ďalší mladík s rovnakou otázkou.
Starec sa ho tiež spýtal akí boli ľudia v meste skadiaľ prišiel?
Mladík odpovedal: "Boli dobrí, veľkodušní a mal som tam veľa priateľov, preto ma to stálo mnoho aby som ich opustil"
"Aj obyvatelia tohto mesta sú priateľskí a veľkodušní" odpovedal starec.
Jeden obchodník, ktorý stal blízko, si vypočul oba rozhovory, a povedal vyčítavo starcovi:
"Ako môžeš na rovnakú otázku dať tak odlišné odpovede?
"Synku“, povedal starec, „každý nosí svoj vesmír vo svojom srdci.
Kto nenašiel nič dobré v minulosti, nenájde nič dobre ani tu.
Kto mal priateľov v inom meste, nájde oddaných a verných priateľov aj tu.
Pozri sa, ľudia sú takí ako to, čo v nich nachádzame"....