V tomto dome bude bývať
všetko, čo nás zaujíma

kniha,
film,
hudba,
výstava,
divadelná hra,
iné podujatie

Všetko zaujímavé, čo by sa dalo ponúknuť, je tu vítané