Príbehy v prezentáciách

  

Keby....pps   

Napíšete, ako sa vám tento príbeh páčil ?

 

VLAK.pps

Čo vy na to ?