Prepisujem si život, načisto, každý deň

  

Keď som sa už narodila,
chcem žiť tak,
aby biele, bolo biele,
čierne, nech čiernym je,
keď príde čosi,
čo
boľavým sa stane,
nech bolí
 to čo najmenej.  

                           

Vrhám sa do víru času,
hľadám v ňom
len smiech, a krásu.
Možno spásu.
A pokoj, v duši
nepokojne rozochvenej.

Keď slnko zvádza k hriechu hriech,
keď v zime chladí chladný sneh,
keď senom lúka vonia,
nepoviem zbohom,
Ale...  do videnia

©2010ale