Podnety sú podnety

 

Ak nie si  ochotný zmeniť svoj život,
potom ti nie je pomoci.

Hippokrates

 

      

úryvok:

... Všetko, čo vás obklopuje, má energetické pole. Zistíte napríklad, že
po rozhovore s niektorými ľuďmi ste vždy unavení. S inými sa naopak, cítite povzbudení a osviežení. Existujú energetické polia, ktoré vás oslabujú a naopak polia, ktoré vás posilňujú. Dbajte na to, aby ste sa vždy obklopovali energetickými poľami, ktoré vás posilňujú,
a tiež ich sami vytvárajte, (partnerstvá, zamestnania, bývanie).

Keď vstúpime do určitého priestoru, cítime sa v ňom buď dobre, alebo nie. Keď stretneme nejakého človeka, je nám buď sympatický alebo nie.

To znamená, že neustále vnímate energie a reagujete na ne. Tým, že si to uvedomíte, môžete energie, a tým aj zážitky, vedome zmeniť: v každom okamihu a ktorýmkoľvek požadovaným smerom.

Tým, že na niečo zameriam pozornosť, prijmem energiu toho predmetu alebo človeka do svojho momentálneho bytia. Tým sa moja energia zmení. Je teda dôležité dbať na to, kam zameriavam svoju pozornosť a aké energetické vibrácie tým prijímam do svojho energetického poľa.
K tomu samozrejme patrí aj to, na čo sa dívam v televízii, čo čítam, s kým sa stýkam, čo jem. To všetko mení moje energie.
Zamyslite sa niekedy nad tým, aké účinky bude mať, keď svoje obľúbené a s láskou pripravené jedlo budete konzumovať pri večerných televíznych správach. Energeticky pritom k tomu „zjete“ aj tie správy – a to je občas dosť ťažko stráviteľná potrava!

Niekedy presne cítime, že to, čo ten druhý hovorí, že je klamstvo, aj keď to vlastne vôbec nemôžeme vedieť. A predsa je to tak. Energeticky sme to vnímali ako klamstvo. Väčšinou len neveríme svojmu vlastnému vnímaniu. Neskôr potom hovoríme – nech už to funguje akokoľvek:
Keby som bol len poslúchol svoj vnútorný hlas, (alebo veril svojim pocitom)!

Vytiahnuté z knihy K.Tepperweina "Duchovné zákony"