Byť dôveryhodný neznamená,
aby som bol rigidne stále rovnaký,
ale spoľahlivo ozajstný.
(Carl Rogers)